మేగ్నిషం,బోరాన్ ,మాంగనీసు (Manganese),ఇనుము (Iron)రాగి (Copper),జింక్ (Zinc)ఉపయోగాలు

Admin
By -
0

 మొక్కలు బాగా పెరగాలన్న దిగుబడులు మంచిగా రావాలన్న గాలి, వెలుతురు, సూర్యరశ్మి,వాతావరణం ఎంత ముఖ్యమో అలాగే మొక్కలకు సూక్ష్మపోషకాలు అంతే అవసరం. పోషకాలు సమపాళ్ళలో అందకపోతే పంటలలో దిగుబడి నాణ్యత చాల వరకు తగ్గుతుంది. కాబట్టి మొక్కలలో పోషక లోపం రాకుండా చూసుకోవడం చాల అవసరం. అన్ని మొక్కలకు ఒకే రకమైన పోషక లోపాలురావు. వాటిని గుర్తించి తగిన పోషకాలు అందించాలి.

1) జింక్ (Zinc)ఉపయోగాలు = మొక్కలు గిడసబారి పోకుండా నత్రజని ఎరువులను మొక్కలకు అందిస్తుంది.లేత మొక్కలకు తగిన పోషకాలు అందించడంలో సహాయపడుతుంది.

జింక్ లోపం = జింక్ లోపం ఉన్న మొక్కలలో కణుపుల దూరం తగ్గడం, ఆకుల చివరి అంచులు ఎండినట్లు కనిపించడం,ఆకులపై తుప్పు మచ్చలు ఏర్పడటం జరుగుతుంది.

2) మేగ్నిషం (Magnesium) ఉపయోగాలు = భూమిలో ఉన్న ప్రోటీన్లను మొక్కలకు అందిస్తుంది. బాస్వరం ఎరువులను మొక్కలకు సమపాళ్ళలో అందిస్తుంది.

మేగ్నిషం లోపం = మేగ్నిషం లోపం ముదురు ఆకులలో కనిపిస్తుంది. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారటం లోపం ఎక్కువగా ఉన్నపుడు ఊదరంగులోకి మారి ఆకుల చివరి బాగంలో మచ్చలు ఏర్పడి ఆకులు రాలి పోవడం జరుగుతుంది

3) బోరాన్ (Boron) ఉపయోగాలు = మొక్కలలో పూత పిందే రాలకుండా, చిగురుటాకులు క్రమ పద్ధతిలో పెరుగుదలకు సహాయ పడుతుంది.

బోరాన్ లోపం = మొక్కలలో చిగురుటాకులు ఆకుపచ్చ రంగును కోల్పోయి మెలికలు తిరిగి వంకరగా కనిపిస్తాయి. లేత ఆకులు మందంగా తయారై ఎదుగుదల లోపిస్తుంది. కాయలపై,కాండముపై పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. లేత పిందెలు మాడిపోవడం జరుగుతుంది.

4) మాంగనీసు (Manganese) ఉపయోగాలు = మొక్కలలో ఇనపధాతు లోపాన్ని సరిచేస్తూ మొక్కలలో కిరణజన్య క్రియను సరిచేస్తుంది.

మాంగనీసు లోపం = మాంగనీసు లోపం ఉన్న మొక్కలలో ఆకుల ఈనెల మద్య బాగం పసుపు రంగులోకి మారి ఆకులు క్రిందకు ముడుచుకొని ఉంటాయి

5) ఇనుము (Iron)ఉపయోగాలు = ఆకులలో పత్రహరితం కోల్పోకుండా దాని తయారికి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.వివిధ రాకల పోషకాలను మొక్కలకు అందిస్తుంది.

ఇనుము లోపం = మొక్కల లేత ఆకులలో ఇనుపధాతు లోపం కనిపిస్తుంది. ఆకుల ఈనెలు ఆకుపచ్చగా ఉండి ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారడం జరుగుతుంది. చౌడునేలల్లో కూడా ఇనుము లోపం కనిపిస్తుంది.

6) రాగి (Copper) ఉపయోగాలు = మొక్కలలో విటమిన్ “A” లోపం రాకుండా కాపాడుతుది.

రాగి లోపం = మొక్కల ఆకులు నీలి రంగులోకి మారి ఆకుల చివరి బాగం పసుపు రంగులోకి మారి చివరకు ఎండి పోతాయి.కాయలను పట్టుకొని చుస్తే బంకలగా అంటుకుంటుంది.


Post a Comment

0Comments

Please Comment ......Thank You

Post a Comment (0)