రైతుల కోసం సీఎం జగన్ మరో కీలక నిర్ణయం..!!

రైతుల కోసం సీఎం జగన్ మరో కీలక నిర్ణయం..!!

రైతుల కోసం సీఎం జగన్ మరో కీలక నిర్ణయం..!! రైతుల కోసం ముఖ్యమంత్రి జగన్ కీలక ప్రకటన చేసారు. ఇక నుంచి రైతులకు ఏం అవసరమో వ…